fbpx
Сряда, 31 Май 2017 20:12 Written by 

Заключителна конференция по проекта за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-8.003-0012-C01 „Участие в програми за обмен на опит и добри практики- специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“, на 30.05.2017 г., от 11.00 часа се състоя заключителна конференция, в конферентна зала на общински съвет, сградата на община Сандански.

Проекта се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно „НКПР“, Приоритетна ос „Техническа помощ“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Главна цел: Повишаване на компетентността на служители от общинска администрация Сандански, участващи в екипите за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001"Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г., чрез участие в програми с обмен на опит и добри практики –  обучения, семинари, работни групи, в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България.

На Конференцията бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати. Проекта е на обща стойност 50 668,12 лв., от които 43 067,90 лв. европейско и 7 600,22 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца, 26.09.2016 г. – 26.09.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0012 „Участие в програми за обмен на опит и добри практики – специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Видяна 1707 пъти
Рейтинг
(2 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.