fbpx
Сряда, 31 Май 2017 20:12 Written by 

Заключителна конференция по проекта за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-8.003-0012-C01 „Участие в програми за обмен на опит и добри практики- специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“, на 30.05.2017 г., от 11.00 часа се състоя заключителна конференция, в конферентна зала на общински съвет, сградата на община Сандански.

Проекта се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно „НКПР“, Приоритетна ос „Техническа помощ“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Главна цел: Повишаване на компетентността на служители от общинска администрация Сандански, участващи в екипите за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001"Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г., чрез участие в програми с обмен на опит и добри практики –  обучения, семинари, работни групи, в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България.

На Конференцията бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати. Проекта е на обща стойност 50 668,12 лв., от които 43 067,90 лв. европейско и 7 600,22 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца, 26.09.2016 г. – 26.09.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0012 „Участие в програми за обмен на опит и добри практики – специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Видяна 1625 пъти
Рейтинг
(2 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.