fbpx

Ученици от 5, 7 и 8 клас, участници в групите по Краезнание при Средно училище “Св.Паисий Хилендарски“, гр.Кресна, създадени по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ...

Заключителна конференция по проекта за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност...

 Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански...

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение  от Атанас Кирилов Карапанов...

Обект: „Създаване на градини с череши в имоти №031014, местност „Огради“, №027015 и №027016, местност „Тенката пътека“, землище на с.Марино поле, община Петрич, област Благоевград“...

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Борислав Иванов Макенджиев има следното инвестиционно предложение:  „Създаване на градини...

Четвъртък, 08 Декември 2016 09:25

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда...

Четвъртък, 20 Октомври 2016 10:17

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Наталия Николаева Димитрова има следното инвестиционно предложение:  „Създаване...

  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.