fbpx
Петък, 22 Юни 2018 18:13 Written by 

Изявление от Зорица Органджиева – Заместник- кмет „Социални и хуманитарни дейности” – Община Сандански

Изявление
от
Зорица Органджиева – Заместник- кмет „Социални и хуманитарни дейности” –
Община Сандански
Катина Додушева – Директор Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” – Община Сандански

Относно създалото се напрежение през последните две седмици сред родителите на бъдещите първокласници в община Сандански

В Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” при Община Сандански постъпиха многобройни сигнали и жалби от родители. Появиха се и публикации в медиите във връзка с приема на деца в първи клас. Проблемите са следствие от недостатъчна информираност и неточно подадена информация от директорите на основните училища по отношение необходимите документи за кандидатстване.
За да се внесе яснота в създалата се ситуация, Общинска администрация – Сандански информира гражданите за следното:
Цялостната организация на училищния прием за първи клас и изобщо за прием на ученици, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование , е задължение на директора на училището.
В съответствие с разпоредбите на същия закон и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, от 01.09.2016г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 и бр. 46 от 2017г., , задълженията на Общинска администрация са:
- да изработи Система за прием, в която водещ критерий трябва да е близостта на училището до постоянен/ настоящ адрес на детето;
- да предостави на директорите списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас;
- да качи на общинския сайт разработената и утвърдена Система, за да е достъпна до всички родители и общественост /това бе направено на 26.02.2018г./.
Общината носи отговорност за цялостната политика по отношение на образованието и възпитанието на децата. Всичко останало, свързано с класирането на учениците в училището, се извършва по правила и заповед на директора и педагогическия съвет към учебното заведение.
Директорите на основните училища в град Сандански не спазиха утвърдената и съгласувана от тях Система за прием на ученици в първи клас. Заповед на Началника на РУО на МОН – Благоевград от 02.01.2018г. гласи, че при неспазване разпоредбите на Наредбата от 05.10.2017 г. за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, свързани с организацията, приема и записването на децата в първи клас, както и при нарушения по отношение на необходимите документи за записване и неспазени критерии за класиране, на директорите на училищата ще се търси отговорност в съответствие със законовите изисквания.
Коректността и спазването на законоустановените норми е важно правило във взаимоотношенията между Общинска администрация – Сандански и ръководителите на образователните институции. В тази връзка общинска администрация сигнализира РУО на МОН – Благоевград за извършените нарушения от страна на директорите на училищата. Надяваме, се че с горепосочените уточнения внасяме яснота в създалата се неприятна ситуация.

 

Видяна 973 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.