fbpx
Вторник, 13 Януари 2015 07:26 Written by 

Извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2014г.

На основание  чл.38 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3  от ТЗ и чл.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие на Общински съвет-Сандански и във връзка с Решениe № 338//27.11.2014г.на Общински съвет-Сандански, Общински съвет – Сандански открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2014г. на  следните търговски дружества с общинско участие:

І.  МБАЛ “Св.Врач” ЕООД –гр. Сандански;
ІІ. “УВЕКС” ЕООД – гр. Сандански.

Необходими документи за участие:
1.  Документ за съдебна регистрация/заверено копие/;
2.  Документ /диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност/заверено копие/;
3.  Документ за самоличност на одитора/заверено копие/;
4.  Ценово предложение за всяко отделно търговско  дружество /в отделен непрозрачен плик/.

Документите се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански /бул. “Свобода“ №14, етаж 1, стая №106/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на страницата на сайта на община Сандански.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /П/
/ ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 3257 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.