fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Сряда, 11 Декември 2013 22:59 Автор 

Публичен търг за продажба на недвижим имот с. Ново Ходжово

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №20/22.01.2009г., Решение №88/27.04.2011г. и Решение № 363/24.10.2013г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-296 / 26.11.2013г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ (урегулиран поземлен имот тринадесети), кв.14 (четиринадесети) по плана на село Ново Ходжово, община Сандански, целият с площ 1 000 (хиляда) кв.м. при граници на имота от две страни улици, УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ ХІV и построената в него сграда за хлебопекарна (фурна) на два етажа със застроена площ 112 /сто и дванадесет/ кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 8 377 (осем хиляди триста седемдесет и седем) лв., в т.ч. за сградата – 5 377 лв. и за земята – 3 000 лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС върху цената на урегулирания поземлен имот.

Депозит за участие в търга – 900 (деветстотин) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 18.12.2013г. от 10.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.12.2013г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Видяна 1580 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.