fbpx
Петък, 23 Май 2014 08:55 Written by 

Общинският съвет на заседание на 28.05.2014 г. /сряда/

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М
    
Общинският съвет на заседание на 28.05.2014 г. /сряда/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Питания

2. Вх.№ 614/14.05.2014г. – Заповед  № ОА-АК- 234/13.05.2014г. . на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 118 от 23.04.2014г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 608/13.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Приложение № 15 по т.14 от Решение № 1/13.02.2013г. на Общински съвет – Сандански.

4. Вх.№ 578/10.05.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно искане на Агенция „Пътна инфраструктура” за допълнителни отчуждения на имоти – общинска собственост.

5. Вх.№ 607/13.05.2014г.  – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно избор на Председател на ПК по установяване  конфликт на интереси.

6. Вх.№635/20.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно откриване на компенсиращи социални услуги от резидентен  тип в общността във връзка с процесите на деинституционализация на ДДУИ, с.Петрово.

7. Вх.№ 616/15.05.2014г. – Молба от Илия Тонев, управител на МБАЛ „Свети Врач”, относно отпускане на финансови средства за отделението по Хемодиализа към МБАЛ „Свети Врач” гр.Сандански.

8. Вх.№ 628/19.05.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имоти за продажба  /Приложение 5/ в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2014г.

9. Вх.№ 596/12.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 011034 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

10. Вх.№ 597/12.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 040009 в землището на с.Кръстилци, община Сандански.

11. Вх.№ 584/09.05.2014г. -  Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 042005 в землището на с.Поленица, община Сандански.

12. Вх.№ 598/12.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 003001 в землището на с.Поленица община Сандански.

13. Вх.№ 600/12.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 068011 в землището на с.Поленица, община Сандански.

14. Вх.№ 599/12.05.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 024012 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

15. Вх.№ 611/14.05.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 001048 в землище на с.Вълково, община Сандански.

16. Вх.№ 610/14.05.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 0050 в землището на с.Вълково, община Сандански.

17. Вх.№ 564/28.04.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 033001 в землището на с.Ласкарево, община Сандански.

18. Вх.№ 07/03.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ нива  имот № 000209 в землището на с.Бождово, община Сандански.

19. Вх.№ 404/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стоян Тасев Чопев.

20. Вх.№ 311/11.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вельо  Кръстев Велев.

21. Вх.№ 604/13.05.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за трасе на „Ел. захранващ кабел 20 kV” за обект „Базова Станция „Обесеник С2159ЕР”, BLG0174” , поземлен имот № 000478, землище на с.Горно Спанчово.

22. Вх.№ 605/13.05.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение  за изработване на ПУП – ПП за трасе на „Ел. захранващ кабел НН” за поземлен имот № 024003 в местността „Гладник”, землище на с.Враня, община Сандански.

23. Вх.№ 606/13.05.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за трасе на „Ел. захранващ кабел НН” за поземлен имот № 033007 в местност „Купеница”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански.

24. Вх.№ 623/16.05.2014г. – Заявление от Георги Карамангалов – управител на „САН ИНВЕСТ ГРУП”ООД, относно разрешение за изработване на подробен устройствен план за трасе на техническа инфраструктура – „ВиК” и „електро” за захранване имот №65334.150.11 по КК на гр.Сандански, както и за предварително съгласие по реда на чл.29 от ЗОЗЗ.

25. Вх.№ 625/19.05.2014г. – Заявление от Величко Пачов – управител на„Росида 04” ЕООД, относно допълване на решение № 77/27.03.2014г. на Общински съвет –Сандански.

26. Вх.№ 620/16.05.2014г. – Молба от Павлина Кьосева, относно допускане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот  № 65334.105.13 м. „Друма”,  землище гр.Сандански.

27. Вх.№ 621/16.05.2014г. – Заявление от ЕТ „Трендафилов Транс и синове” представляван от Николай Трендафилов, относно разрешение за допускане изработването на ПУП за имот № 054004 землище на с.Поленица, община Сандански.

28. Вх.№ 617/16.05.2014г. – Молба от Петър Николов, относно разрешение за достъп до имот № 65334.300.3762 по КК и КР на гр.Сандански ( осигуряване пешеходен достъп до жилищна сграда в УПИ XI – КВ. 149 по плана на  гр.Сандански).

29. Вх.№ 603/13.05.2014г. – Молба от Георги Граматиков, относно разрешение за  право на строеж на плътна ограда до 2м. в общински парцел УПИ 8 – 285, кв.23, находящ се в с.Ново Делчево, община Сандански.

30. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 1790 пъти
Рейтинг
(1 Глас)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.