fbpx
Вторник, 03 Януари 2017 18:56 Written by 

Решенията за за промяна на предназначението на земеделските земи губят действието си след 24.05.2017г.

След 24.05.2017г.  приключва действието на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи, ако в имота до тази дата не е започнало строителство.  Съгласно §27 ал.3  т.2 от ПРЗ на ЗИД на ЗОЗЗ (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.)„Когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си в следните срокове:до изтичане на 6-годишен срок от влизането в сила на този закон - когато изграждането на обекта не е започнало“

На практика това означава, че собствениците на земеделски земи с променено предназначение по реда на ЗОЗЗ, които не са получили разрешение за строеж и не са започнали изграждане на обект в съответствие с промененото предназначение на имота до 24.05.2017г. ще загубят възможността да направят това или ще трябва да повторят процедурата по чл.21 от ЗОЗЗ, както и заплатят наново държавните такси за това, тъй като съгласно чл.38 ал.4 от ЗОЗЗ платените държавни такси не се възстановяват.

Изготвянето на изискващите се по ЗУТ проекти, издаване и влизане в сила на разрешение за строеж и получаване на необходимите разрешителните по ЗБР и ЗООС отнемат около 3 месеца, т.е собствениците на преотредените имоти следва да предприемат своевременно действия за получаването им преди май месец 2017г.

Видяна 4685 пъти
Рейтинг
(3 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.