fbpx

Първо основно училище “Климент Охридски”

ПЪРВО ОУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” – ГРАД САНДАНСКИ е наследник и продължител на Първото светско училище на говорим български език, открито в някогашното селище Св. Врач през 1875 г. Един голям празник за всички учители и ученици, за всички жители на града и общината.
Архивите от миналото показват, че обществената потребност от светско училище на говорим български език възниква непосредствено след Кримската война / 1853 – 1856 /. То е израз на интересите на замогващото се население в тукашните земи и стремежа му за утвърждаване на независима просвета и култура. Реализацията на тези идеи станала след ожесточени борби с официалните османска и най – вече с гръцката духовна власт.
През 1875 г. по инициатива на учителското дружество “Просвещение” Иван Минков Козарев открива първото светско училище в селището Свети Врач. Той събира деца в една частна къща и започва да ги обучава по програма, коренно отличаваща се от тази в тогавашните килийни училища.
Осъществена е една многовековна мечта на местните българи!
Дълъг и противоречив е пътят, изминат от училището до наши дни, преодолени са много голготи и стръмнини. През всичкото си време той е крепост на българщината в този край, неугасващ светилник и опора срещу опитите за асимилация и претопяване на местното население. Вярата в тази свята институция, в духовните пастири на нацията – учителите, позволиха на Светиврачани да запазят своето национално съзнание и език, да устоят на страшната ерозия на времето и пренесат през дългия борд на вековете родовата си памет.
В паметта на санданчани завинаги ще останат имената на първите учители – Иван Козарев, Филарет Крушевски, Марко Андонов, Александър Кусев, Христо Кръстев, Христо Стоянов, Трайко Гочев, Вельо Велев, Стоьо Николов и др. Недостигат времето и градовете, за да споменем следващите и десетки дейци на образованието. Поклон, дълбок поклон и признателност към тяхното дело.Те завинаги ще останат в пантеона на безсмъртието.
Много сполучливо е избрано името на патрона на училището – първоучителя Климент. Защото ролята и значението на първото светско училище може да се сравнява само с епохалното дело на първия ученик на Кирил и Методий. Народът така е отредил:
Първите да се сравняват само с първи!
От 1919 г., когато училището прераства в прогимназия до сега в него са получили основно образование над 8000 деца. В различни периоди в него са работили повече от 400 учители. Много от възпитаниците му по – късно остават известни научни работници, отлични лекари, инженери и учители, много добри производственици. Други се реализираха в законодателната, изпълнителна и съдебна власт като: народни представители, кметове, съветници, съдии и прокурори.Трети покориха с таланта си не малко сцени у нас и в света. Постигнаха високи постижения в различните сфери на изкуството. Завоювани са много успехи по спортните терени у нас и в чужбина.
Днес в училището се обучават 460 ученика от 1 до 8 – ми клас, групирани в 20 паралелки. За част от учениците функционират 7 групи за целодневна организация на учебно – възпитателния процес. За задоволяване на идивидуалните образователни интереси и потребности работят 6 групи за СИП и 23 групи за ЗИП. Учебно – възпитателния процес се осъществява от 35 души педагогически персонал и 10 души не педагогически. Всички преподаватели са високо квалифицирани, редовни и с учителска правоспособност, 11 от тях притежават втора професионално – квалификационна степен.
Учебно възпитателния процес е с високо качество и ефективност, покриват се стандартите на различните държавно – образователни изисквания. Средният успех е мн. добър, с тенденция на стабилност и обективно отразяване на учениковите знания, умения и компетентност. Учениците се представят много добре в различни състезания, конкурси, олимпиади. Отзивите на обществеността и другите училища за тяхното интелектуално развитие и степен на възпитаност са положителни.
Успешно се реализира всеобщото и задължително образование на деца до 16 – годишна възраст. От много години няма неприбрани и отпаднали ученици. Второгодничеството е сведено до минимум.
В училището се утвърждава и усъвършенства демократизацията и самоуправлението. Съществува добър микроелемент и етични взаимоотношения в колектива, централна фигура в учебно – възпитателния процес е ученикът. Обучаващи и обучавани са равноправни партньори в един двустранен процес, водещ към обща цел.
Провежда се разнообразна и съдържателна извънурочна и извънучилищна дейност. Многото екскурзии, походи и излети, изнесените уроци в библиотеки, музеи, учреждения и лаборатории, срещите с културни, научни и производствени дейци, организираните вечери и чествания, участието в рецитали и конкурси, състезания и олимпиади, надграждат изученото в час, разширяват интелектуалния кръгозор учащите се, формират нравствения мироглед, предоставят им възможност да възприемат най – добрите образци на българската и световна култура. Има система в уплътняване на свободното време на децата, което е основната превенция в борбата срещу негативните прояви като: наркомания, тютюнопушене, агресия и др.
В тази насока се постигат много високи резултати. Ето някои примери: на първите 5 места на олимпиадата по физика за 7 клас в Благоевградска област през 1995 г. се класират наши възпитаници. През 2000 година най – високите оценки в областта на конкурсните изпити по математика след 7 клас получават учениците Крум Дукин, Илиан Шушаров и Димитър Феридаров. На международният фестивал на изкуствата в град Берковица “Лачени обувки” през 1999 г. ученикът Петър Цветанов от 7 клас заема първо място, а през 2001 г. този успех повтаря първокласничката Лили Проданова. Областни първенци в олимпиадите по физика и химия през 1998 г. за 7 клас са Емил Властанов и Крумка Минкова. През 2005 г. най – висок резултат на олимпиадата по математика в Благоевградска област за 6 клас постига ученикът Емил Гоцев. Младите художници Стефан Димчев и Даниела Петкова от 6 клас се класират на първите две места в областния конкурс “Интеркосмос” през 1995 г.
В училището има много добра щкола и традиции в обучението по музика с ръководител Здравка Гошевска и по изобразително изкуство с ръководител Любомир Славков. Гордост за училището са отборите по различни видове спорт. В далечната 1962 г. отборът по баскетбол на момчета се класира на 3 място в страната. Училището е три пъти Републикански шампион: по борба през 1987 г. в гр.Разлог; по баскетбол момичета през 1998 г. в гр. Велико Търново и по плуване момичета през 2004 г. отново в гр. Велико Търново. Възпитаниците на училището са били многократни рекордьори и шампиони по индивидуалните спортове. Завоювали са десетки златни и сребърни бронзови медали по лека атлетика, борба, плуване, скокове във вода и други.
Учебно възпитателната работа през последната година премина под знака на 130 годишнината от създаването на училището. По този повод е приета програма, която се изпълнява успешно. Проведоха се: общински краеведчески конкурс “Моето училище – минало, настояще и бъдеще”. Тридневна екскурзия със 110 ученика от 5 до 8 клас до Плевен, Велико Търново, Шипка, Карлово, Калофер, Сопот и еднодневна екскурзия със 150 ученика от 1 до 4 клас до гр. София. Международен турнир по футбол за момчета и международен турнир по баскетбол за момичета с учстието на отбори от България, Македония и Албания.
60 млади любители на домашни животни взеха участие в кинеложка изложба, организирана на централния градски площад.
Незабравими впечатления оставиха в сърцето на най – малките лекоатлетическото шоу – състезание с отбори от началната степен на всички училища в града. Проведе се и общински минипленер по изобразително изкуство с участието на повече от 60 ученика. Програмата завърши с провеждане на тържествено събрание – концерт.
Днес училището е изправено пред много предизвикателства. Усилията на целия колектив са насочени към осъществяване реформата в образователната система, към възвръщане на доверието в училището. Приоритети в нашата работа са: чуждоезиковото обучение и въвеждането на информационно – комуникационни технологии, изпълнение държавните образователни изисквания, координация и взаимодействие с останалите социално-педагогически фактори, преодоляване негативните последствия от острата демографска криза.
Училището се отличава с коренно обновена материално – техническа база. Има специализирани кабинети по музика, компютри, изобразително изкуство, физика, химия, биология, физическо възпитание, които отговарят на съвременните изисквания. Извършени са и продължават да се извършват съществени подобрения в интериора и екстериора на училището.
Въведен е строг пропусквателен режим, контрол и охрана на сградата и района около нея. Училище с традиции и ред, институция, на която имат доверие! Училище, в което се дава добра подготовка на учениците. Така го знаят другите.
Климентци – така наричат работещите в него.
Години на неуморен труд за обучението и възпитанието на младото поколение, години на безпределна любов и служба в името на прогреса за проспереитета на родния край и Отечеството.

Контакти
гр.Сандански
ул. Отец Паисий 2
тел: 0746/ 3 05 38 – Директор
0746/ 3 24 20 – Секретар, касиер, деловодство

 

Видяна 9551 пъти
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.