fbpx
Неделя, 27 Септември 2015 21:16 Written by 
Отчет за извършената работа на кмета трети мандат Андон Тотев Андон Тотев

Отчет за извършената работа на кмета трети мандат Андон Тотев

Отчет за извършената работа на кмета
трети мандат Андон Тотев

Андон Михайлов Тотев завършва висшето си образование във ВИНС”Димитър Благоев”, град Варна, специалност „Стокознание”.
Трудовата си дейност започва като фактурист-счетоводител в “Търговия на едро” град Сандански. Няколко години по-късно става директор на предприятието.
От 1976 година е назначен за директор на “Търговия на дребно и обществено хранене”. По време на управлението му е построен ГУМ и пуснат в експлоатация, супермаркет „Вихрен” и „Иглика”. Магазините „Дет Маг”, „1001 стоки”, Магазин”Москва”, сладкарница „Младост”, извършенан беше и реконструкция на ресторант „Байкал”.
В края на 70-те години е избран за заместник- председател на Общински народен съвет – Сандански, отговарящ за сектор „Икономика, търговия, туризъм и спорт” като заема мястото до средата на 80-те години. От този момент до края на 90-те заема длъжността Генерален директор на Балкантурист – Сандански с районитет Мелник и Кулата, а в последствие и Генерален директор на “Интерхотел Сандански”, град Сандански. В продължение на три мандата до настоящия момент е кмет на община Сандански.

Уважаеми съграждани,
Заставам пред вас за четвърти път като кандидат-кмет на община Сандански. Получих вашето доверие три пъти, за което ви благодаря. 12 години работих здраво за това да подобря животът на всички ни. Според общото правило, колкото повече се работи и трудът дава резултати, толкова повече се появява други нужди и потребности. За това, след три мандата виждам, че има още какво да се направи за нашия град, за нашите села, където живеете всички вие. Където живее впрочем и моето семейство. Ето, защо с цялата си решителност, управленски опит и желание да надградя постигнатото в тези три мандата , днес се обръщам към вас , за да поискам за четвърти път доверието ви и на тези местни избори. Падна ми се бюлетина №19. Така, че когато отидете на 25-ти октомври до изборната урна и вземете бюлетината – задраскайте този номер 19. Преди това, обаче, преди да решите дали да ми гласувате за четвърти път доверие ще отчета пред вас онова, което успях да направя като кмет на община Сандански. Благодаря и на екипът ми, на моите заместници, на експертите в общината, и общинският съвет, благодарение на които се постигнаха тези резултати. Аплодисменти за всички тях./кмета дава тон на ръкопляскането/. И, защото Сандански и селата към него са любимото място за всички ни, за последните 12 години усвоихме проекти на стойност над 150 милиона лева. Да видим измерението им.

 

РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

С помощта на спечелени проекти по различни европейски програми и частично с пари от общинският бюджет в община Санднански се изгради пътна инфраструктура възлизаща на около 50 километра. Тук ще спомена пътя Сандански – Попина лъка, пътя за село Плоски от Е-79, още пътя Мелник- Рожен-Роженски манастир, Виногради –Хърсово, Левуново- Делчево. И, още изградена пътна инфраструктура , а именно Вълково-Рибник, Джигурово- Ласкарево. В селата Левуново и Дамяница се изградиха две нови улици. Реновираха се и редица улици в града и другите населени места в община Сандански. Положени бяха нови бетонови бордюри, асфалтобетон за осигуряване на нормално отводняване.
Реконструирани и напълно обновени и построени в цялата община бяха и ВиК системите. По време на 12-те години управление на общината заедно с експертите към нея успях да разреша и един голям проблем. Най-после община Сандански има пречиствателна станция. Водата вече е чиста и годна за пиене. В Сандански, в района на пазара беше подменена напълно водопроводната мрежа. Изгради се довеждащ питеен водопровод от пречиствателна станция до резервоарите в град Сандански. Направиха се водопроводи за селата Струма и Лебница, Сандански-Дамяница, Сандански- Ново Делчево, Левуново, Петрово. В селата Дамяница и Делчево, благодарение на проект по Програма за развитие на селските райони и съфинансиране от Европейския съюз, също беше реконструирана водопроводната мрежа. Над 3 милиона лева бяха изразходвани за това. А, след контрол от страна на държавата и експерти резултатите от проекта бяха приети без възражения.Изградени бяха канализации в селата Ново Делчево, Дамяница, остават за доизграждане такива и в Левуново, Мелник и Лешница. Вече има и спечелен проект за водния цикъл, чийто реализация предстои в следващата година.

 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

По време на 12 годишното управление на общината под мое ръководство беше обновена и изградена улична осветителна мрежа във всички села на територията на общината, както и в град Сандански.


ОБРАЗОВАНИЕ

Построени бяха и нови детски градини. Тук ще спомена село Склаве. В селата Катунци, Ново Делчево учебните заведения за деца бяха разширени и модернизирани. В Сандански това са детските градини – „Пролет” , „Радост”, „Дора Габе” и „Здравец”. Откри се ново спортно училище. От 40 ученика в първата година днес те са 140. Беше извършен и ремонт на училищата в Сандански, касаещ освен освежаване на помещенията и дейности по енергийната ефективност, а именно: смяна на дограма, външна и вътрешна изолация и други в: Първо основно училище „Свети Климент Охридски”, Трето основно училище „Христо Ботев”, Четвърто основно училище „Св.Св. Козма и Дамян”, където беше изграден спортен център. В селата: Склаве, Дамяница, Катунци също бяха изцяло обновени сградите на учебните заведения. Реновирани и новоизградени бяха спортни площадки в ПГ „Яне Сандански”, Четвърто основно училище „Св.Св. Климент Охридски”, площадките на Трето основно училище”Христо Ботев”. Обновени бяха физкултурните салони в ПГ „Яне Сандански” и училищата Трето основно и Четвърто основно в Сандански. Изградени бяха 15 детски площадки в града и селата. Напълно беше реновиран екокампус в сградата на бившия спортен интернат.


БАЛНЕО И СПА ТУРИЗЪМ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

За 12 години Балнео, СПА туризма и търговията получи своето развитие. В тази сфера бяха направени и големи инвестиции. Построени бяха нови хотели и бяха разкрити работни места. Тук ще спомена: над 500 в хотел „Шарлопов”, „Техномаркет”, „Кауфалнд”, „Билла” , „Пени маркет”, „Зора”. До края на годината предстои да бъде отворен и нов 5 звезден Спа хотел в района на „Хидрострой”, където ще бъдат открити още 120 работни места. В момента се изгражда, а до края на годината ще влезе в експлоатация и производствено предприятие в село Катунци. На първи етап там ще бъдат разкрити 150 работни места, а тенденцията е в следващите години те да достигнат до 500. С построяването именно на това предприятие ще се разреши въпросът с безработицата в целия Катунски район. Според статистиката там живеят 830 човека на възраст между 20 и 40 години. Тук е мястото да спомена, че за 12 години, в което управлявах община Сандански в беше отделено място и на повишаване квалификацията на специалисти. Това беше възможно в рамките на съвместен проект с община Каламаря , Гърция.


СОЦИАЛНА СФЕРА

Над 3 хиляди души социално слаби и болни хора са подпомогнати по различен начин през трите мандата. Потребителите на социалния патронаж се увеличиха двойно, като услугата обхвана и отдалечени райони на община Сандански. Построени бяха и няколко звена за работа и осигуряване на достоен живот на хора с ментални и физически увреждания, както и за самотни възрастни хора. Тук: Дом за деца с ментални увреждания „Света Неделя” в парковата зона на Сандански, Дом за възрастни хора в село Ласкарево, Център за деца в село Вълково. Предстои построяване на Дом за възрастни хора в село Плоски. Домашният социален патронаж продължи да работи и да обслужва хора в нужда както в града , така и в общината.


СИГУРНОСТ

За 12 години в тази посока бяха направени редица промени. От 2015 година с превантивна дейност беше изградена система за видеонаблюдение. 32 камери вече работят в град Сандански и някои населени места в общината. Към системата са включени училищата и детските градини. Изградени бяха още нови светофарни уредби на кръстовища и зони за пресичане.


ГАЗИФИКАЦИЯ

2/3 от град Сандански вече е газифициран. Предстои поетапно изграждане и на останалата част от града. Кам газопреносната мрежа предстои да бъдат присъединени училищата и детските градини. До началото на отоплителния сезон ще бъдат включени и обществените сгради – полиция, пожарна, Дом на културата, сградата на общинска администрация, сградата на съда в Сандански.


СПОРТ И ЗДРАВЕ

Община Сандански за 12 години оказа активно съдействие на всички видове спорт. 18 различни дисциплини получиха финансиране, а това стана причина да се гордеем с над 200 медала спечелени в световни, национални, републикански и общински състезания. Футболният отбор „Вихрен” е под ръководство на местни треньори и футболисти. Добрата съвместна работа даде и своите резултати – челни места в Югозападна „В” група. Там отборът на Сандански мери сили с водещи футболни отбори в страната. Успехи има и в Детско - юношеската школа. Успешно беше наложена и политиката за развитие на масовия спорт. В целия градски парк бяха изградени спортни площадки и открит фитнес център.
Изградени бяха и велоалеи, като тенденцията е в тази посока този спорт да получи своето развитие, а това да нареди Сандански сред европейските градове толериращи колоезденето. В парковата зона съществуващите въжени мостове бяха изцяло обновени и станаха популярни като „светещите мостове” на Сандански.
В МБАЛ”Свети Врач”, град Сандански бяха реализирани успешни проекти. По ОП”Регионално развитие” на стойност 3,5 милиона лева беше доставено модерно медицинско оборудване и обзавеждане. Реновирани бяха здравните кабинети. Това нареди здравното заведение на 6-то място от 63 общински болници в страната. Отново отвориха врати и здравните кабинети в училищата и детските градини. За нуждите им бяха доставени медицинско оборудване.


КУЛТУРА

За 12 години в Санднаски и общината различни клубове и състави за автентичен фолклор и модерно изкуство развиха своята дейност. За първи път беше създаден общински танцов състав „Празник”, създаден беше и духов оркестър. Врати отвори галерия „Казаков”. Разкрит беше и Археологически парк. Културен обмен беше направен между съседни на България държави – Гърция и Македония. Свое продължение получиха и популярни фестивали: „Пирин фолк”, Балкански младежки фестивал, „Златен грозд” в Мелник, „Песни от извора”- село Петрово, „Възстановка на пазар за роби” в село Склаве. Отворени бяха летни читални.


ДОВЕРИЕ И ПЕРСПЕКТИВА

За 12 години последователна политика на стабилно икономическо състояние община Сандански спечели доверието на различни финансови институции. Отпуснатите мостовите кредити за обслужване на спечелени проекти се обезпечават на 100%. Ползват се от преференциални условия, които не натоварват общинския бюджет.


НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ

- Кмет на годината 2015.
- Награда от Министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова за най-добро изпълнение на договор по ОП „Регионално развитие 2007-2013.
- Най - успешно развиваща се спа дестинация 2011 г.
- Златна награда за най- динамично развиваща се туристическа дестинация
- Кредитен рейтинг за стабилна перспектива .

Постигнатото от мен и екипът ми в продължение на три успешни мандата от управлението на община Сандански е направено в името на хората. Видимо и за най-големите скептици.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Видяна 1732 пъти
Рейтинг
(3 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.