fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Четвъртък, 19 Декември 2013 20:46 Автор 

Общински съвет - Сандански

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САНДАНСКИ


Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……


 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

 

С В И К В А М

           

Общинският съвет назаседание на 19.12.2013 г. /четвъртък/

от 9.00 часа  при следния


ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.      Питания

 

2.      Вх.№1073/10.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно актуализацията на бюджета на община Сандански за 2013г.

 

3.      Вх.№ 1054/04.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация и звената към нея.

 

4.      Вх.№1058/06.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане годишният културен календар на община Сандански за 2014г.

 

5.      Вх.№1057/06.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на годишен общински план за младежта за 2014г. на община Сандански.

 

6.      Вх.№ 1071/10.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

7.      Вх.№ 1072/10.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански.

 

8.      Вх.№ 1068/09.12.2013г.Предложение от инж. Андон Ризов – Общински съветник - Сандански, относно производство  по ликвидация на Общинско дружество „Медико-техническа лаборатория по зъботехника” ЕООД.

 

9.      Вх.№ 1065/06.12.2013г. Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  представяне на проекти за пътни възли  на ЛОТ 3 на АМ „Струма”.

 

10.  Вх.№ 1075/10.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  кандидатстване на община Сандански с проектно предложение „Разкриване на социални услуги – ново начало за децата и младежите с уважения” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

 

11.  Вх.№ 1001/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска  земя имот № 026075 в землището на с.Лехово, община Сандански.

 

12.  Вх.№ 1003/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 026064 в землището на с.Лехово, община Сандански.

 

13.  Вх.№ 1004/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000406 в землището на с.Кашина, община Сандански.

 

14.  Вх.№ 1005/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000407 в землището на с.Кашина, община Сандански.

 

15.  Вх.№ 1006/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 013004 в землището на с.Вълково, община Сандански.

 

16.  Вх.№ 1035/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 019003 в землището на с.Вълково, община Сандански.

 

17.  Вх.№ 1036/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 001044 в землището на с.Вълково, община Сандански.

 

18.  Вх.№ 1040/02.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 018026 в землището на с.Вълково, община Сандански.

 

19.  Вх.№ 1017/26.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000465 в землището на с.Голям Цалим, община Сандански.

 

20.  Вх.№ 1018/26.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000726 в землището на с.Голям Цалим, община Сандански.

 

21.  Вх.№ 1019/26.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000727 в землището на с.Голям Цалим, община Сандански.

 

22.  Вх.№ 1020/26.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000776 в землището на с.Голям Цалим, община Сандански.

 

23.  Вх.№ 1022/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 043004 в землището на с.Поленица, община Сандански.

 

24.  Вх.№ 1042/02.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 042033 в землището на с.Поленица, община Сандански.

 

25.  Вх.№ 1023/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 060036 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

26.  Вх.№ 1031/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 057011 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

27.  Вх.№ 1029/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 023049 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

28.  Вх.№ 1030/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №010014 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

29.  Вх.№ 1032/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 0230022 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

30.  Вх.№ 1041/02.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 081008 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

31.  Вх.№ 1028/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 010015 в землището на с.Плоски, община Сандански.

 

32.  Вх.№ 1025/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 020048 в землището на с.Яново, община Сандански.

 

33.  Вх.№ 1033/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 103016 в землището на с.Лешница, община Сандански.

 

34.  Вх.№ 580/13.06.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 120008 в землището на с.Лешница, община Сандански.

 

35.  Вх.№ 577/13.06.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 120033 в землището на с.Лешница, община Сандански

 

36.  Вх.№ 1034/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – чатна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 006002 в землището на с.Джигурово, община Сандански.

 

37.  Вх.№ 1043/02.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 018047 в землището на с.Склаве, община Сандански.

 

38.  Вх.№ 1044/02.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 018043 в землището на с.Склаве, община Сандански.

 

39.  Вх.№  1037/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 022024 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

 

40.  Вх.№  1038/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 022022 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

 

41.  Вх.№  1039/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 023001 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

 

42.  Вх.№ 1011/22.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 009006 в землището на с.Ново Ходжово, община Сандански.

 

43.  Вх.№ 1012/22.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 009007 в землището на с.Ново Ходжово, община Сандански.

 

44.  Вх.№ 579/13.06.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост,    представляващ земеделска земя имот № 022006 в землището на с. Дамяница, община  Сандански.

 

45.  Вх.№ 1002/19.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 074011 в землището на с.Петрово, община Сандански.

 

46.  Вх.№ 1024/29.11.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015002 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

 

47.  Вх.№ 1053/10.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на имоти – общинска собственост в землището на с.Зорница, община Сандански.

 

48.  Вх.№ 1080/11.12.2013г. Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна на трайно ползване на имот №000423 – общинска собственост в землището на с.Джигурово, община Сандански.

 

49.  Вх.№ 1061/06.12.2013г.Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП - Парцеларен план за проектно трасе на захранващи кабели СрН  в УПИ 095086, местността „Нишан таши”, землище на гр.Сандански.

 

50.  Вх.№ 1069/09.12.2013г. Молба от „Фалко-89” ООД, относно даване на предварително съгласие за изработване на ПУП – за водопровод за УПИ 038015, м. „Банята”, с. Левуново.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
АТАНАС СТОЯНОВ/

 

Видяна 3788 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.