fbpx
Петък, 07 Октомври 2016 14:28 Written by 

Община Сандански спечели проект за повишаване на административния капацитет

Екипите ще участват в програми за обмен на опит и добри практики по процедура за „Енергийна ефективност в периферните райони“

На 26 септември 2016 г. кметът на Община Сандански  Кирил Котев подписа в МРРБ  договор за спечелен проект BG16RFOP001-8.003-0012-C01 „Участие в програми за обмен на опит и добри практики- специализирани обучения и участие в конференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска администрация Сандански“, Приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“  BG16RFOP001-8.003.

Целта на проекта  е повишаване на административния капацитет на Община Сандански.  Служителите, участващи в екипите за подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. ще участват в програми за обмен на опит и добри практики –  обучения, семинари, работни групи, обмяна на опит в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България.

Една от основните цели е да се повиши административния капацитет на служители на Община Сандански и да се подобри качеството в процеса на оценка, документиране, управление на проекти по процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”, чрез запознаване с основните понятия в областта на енергийната ефективност, мерките и методите за ефикасното използване на енергията.

Темите ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики, семинари, обмяна на опит, представяне на сгради с висока енергийна ефективност и/или представяне на най-добри практики и примери за ново строителство и ремонт и/или представяне на иновативни фасадни материали и техния принос за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградата и други, и ще бъдат пряко свързани с „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта  е 50 668,12 лв.

Продължителност на проекта е 12 месеца.

Видяна 1248 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.