fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Петък, 17 Януари 2014 08:39 Автор 

Общинският съвет на заседание на 23.01.2014 г. /четвъртък/

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И       С  Ъ  В  Е  Т       -       С  А  Н  Д  А  Н  С  К  И

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М
   
Общинският съвет на заседание на 23.01.2014 г. /четвъртък/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Питания

2.    Вх.№ 56/13.02.2014г. – Заповед  № ОА-АК-13/ 10.01.2014г. на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 397/ 28.11.2013г. на Общински съвет – Сандански.

3.    Вх.№ 55/13.02.2014г. – Заповед № ОА-АК-12/ 10.01.2014г. на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 454/ 19.12.2013г. на Общински съвет – Сандански.

4.    Вх.№ 29/08.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Сандански.

5.    Вх.№ 04/03.01.2014г. - Предложение от Атанас Стоянов –Председател на Общински съвет – Сандански, относно  Отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за период м.май 2013 – м. ноември 2013г.

6.    Вх.№ 27/08.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сандански.

7.    Вх.№ 48/10.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2014г.

8.    Вх.№ 39/10.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на заповед, съгласно изискванията на ОПРР за получаване на авансово плащане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Сандански”, одобрен за финансиране по договор BG 161PO001/5-03/2013/005 на Управляващия Орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013г.”

9.    Вх.№ 40/10.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно Процедура за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл.13 от Закона за общински дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански пред Фонд „ФЛАГ” ЕАД за финансиране допълнителен собствен принос за изпълнението на Проект „Сандански – зората на ранното християнство”, Оперативна Програма „Регионално Развитие „ 2007 – 2013г.

10.    Вх.№ 41/10.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно Процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 от Закона за общински дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране на Фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на Проект „Подкрепа за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск община Сандански”, финансиран по Оперативна Програма „Регионално Развитие” (2007 – 2013).

11.    Вх.№ 35/08.01.2014г. – Доклад от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обект: „Хигиена баня” в гр.Сандански.

12.    Вх.№ 72/15.01.2014г. – Предложение от ПК по Бюджет и финанси, относно избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2013г. на МБАЛ „Свети Врач”ЕООД и „Увекс”ЕООД.
 
13.    Вх.№ 1078/10.12.2013г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на фоайето и външните площи /без зелени/ пред Дома на културата – публична общинска собственост за провеждане на търговски изложения.

14.    Вх.№ 44/10.01.2014г. - Предложение от инж. Андон Ризов – Общински съветник - Сандански, относно производство  по ликвидация на Общинско дружество „Медико-техническа лаборатория по зъботехника” ЕООД.

15.    Вх.№ 46/10.01.2014г. – Предложение от инж. Андон Ризов – Общински съветник , о относно създаване фонд  „Общинска собственост”.

16.     Вх.№ 07/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ нива имот № 000209 в землището на с.Бождово, община Сандански.

17.    Вх.№ 08/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000041 в землището на с.Лебница, община Сандански.

18.    Вх.№ 09/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 316005 в землището на с.Поленица, община Сандански.

19.    Вх.№ 10/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 316007 в землището на с.Поленица, община Сандански.

20.    Вх.№ 11/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 316010 в землището на с.Поленица, община Сандански.

21.    Вх.№ 12/03.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 316016 в землището на с.Поленица, община Сандански.

22.    Вх.№  64/14.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015009 в землището на с.Зорница, община Сандански.

23.    Вх.№  65/14.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №015010 в землището на с.Зорница, община Сандански.

24.    . Вх.№ 67/14.01.2014г. -  Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 003042 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

25.    Вх.№ 68/14.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000324 в землището на с. Хърсово, община Сандански.

26.    Вх.№ 66/14.01.2014г. -  Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №043001 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

27.    Вх.№ 63/14.01.2014г. -  Предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №054048 в землището на с.Яново, община Сандански.

28.    Вх.№ 25/13.01.2014г. – Предложение от Председателския съвет на Общински съвет -  Сандански, относно изменения в Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му общинска администрация.

29.    Вх.№ 37/09.01.2014г. – Заявление от Читалищното настоятелство при НЧ „Просвета - 1935” с. Катунци, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот за дейността на НЧ „Просвета - 1935” с. Катунци.

30.    Вх.№ 20/07.01.2014г. – Заявление от зърнопроизводителите в община Сандански, относно отдаване под наем на земи и имоти – общинска собственост.

31.    Вх.№ 914/22.10.2013г. – Искане от Управителния съвет на Сдружение „Клуб на учителите пенсионери – „Будители” – Сандански”, относно осигуряване на помещение за дейността на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 1309 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.